Neznámý volající

Typ aktivity: rozcvička

Počet hráčů: libovolný

Princip: Prvnímu hráči „někdo volá“. Hráč telefon zvedne. Po chvíli zjistí, že je to pro někoho jiného. Předá mu telefon se slovy „Volá ti … {někdo}“. Příjemce chvíli pohovoří s volajícím. Pak zavěsí. A zase mu někdo volá… a tak dál

Lupiči a policajti

Typ aktivity: hra

Počet hráčů: střední (8–14), všichni

Princip: hráči si potají vylosují roli z klobouku (pomocí papírků, sirek, sponek a podobně) – stávají se buď policajty, nebo lupiči. Navzájem to o sobě ale nevědí. Obě skupiny jsou přibložně stejně velké. Hráči beze slov zaplňují prostor a mají za úkol domluvit se spolu, 1) kdo je kdo, a 2) na jaký signál spustí „akci“. Tato „akce“ znamená, že všichni lupiči naráz s pistolí mířící od boku vykřiknou „Přepadení!“, nebo všichni policajti naráz s pistolí před sebou sevřenou oběma rukama vykřiknou „Ruce vzhůru!“. Které skupině se podaří spustit akci dřív, vyhrává.

Pravidla:

 • Nemluví se
 • Kdo pojme podezření, že viděl někoho jiného domlouvat si signál, může ho „nabonzovat“ – daný signál již pak nelze použít ke svolání akce
 • Pokud akci nespustí všichni z dané skupiny, prohrávají a automaticky vítězí druhá skupina
 • Hra je časově omezena (např. 15 minut), vedoucí na konci může začít nahlas odpočítávat zbývající čas

Varianty: skupiny mohou být i jiné, například jeptišky a husiti, skotové a angličani, buvoli a lvi

Výzvy / dovednosti: ochota riskovat, citlivost, spolupráce, všímavost vůči druhým a tělu, neverbalita

Jsem a beru

Typ aktivity: cvičení / divadelní formát

Počet hráčů: všichni, po trojicích

Princip: Hráči stojí v kruhu. Jeden vstoupí doprostřed, zaujme pozici a řekne, co je (např. „Jsem stará kašna“). Libovolný druhý hráč se fyzicky připojuje ke statické scéně, doplňuje ji a říká, co je (např. lehá si stočen do klubíčka a říká „Jsem mince na dně kašny“. Třetí hráč se opět gestem nebo pozicí připojuje ke scéně a říká, co je (např. „Jsem magnet na provázku“). Tím je scéna dokončena a první hráč si vybírá, s kým ze scény odejde (říká např: „Beru magnet“). Zbývající hráč zachovává pozici, ve které je, a rozehrává novou scénu tím, že se nově pojmenuje (např. „Jsem koláček upadlý na zem“).

Možné varianty:

 • každé „jsem…“ musí být doplněné emocí (např. „Jsem rezavá koloběžka“)
 • prvky vstupující do scény musí být osoby
 • hraje se beze slov
 • druhý hráč přináší problém, třetí hráč problém stupňuje
 • druhý hráč přináší problém, třetí hráč řešení

Výzvy / dovednosti: ano a, rozvíjení a navazování, představivost, tělesno/pohyb, čtení vlastního těla

Podobná hra: Roztočený brankář

Ruce

Typ aktivity: divadelní formát

Počet hráčů: 2 až 5 (jeden až dva páry mluvčí + ruce, případně k nim moderátor)

Obtížnost: střední

Princip: Každý hráč-mluvčí má své ruce za zády, za ním stojí druhý hráč a „dá“ mu své ruce k dispozici tím, že mu je prostrčí v podpaží.

Mluvčí mluví na téma, které znají jen jeho „ruce“ – on sám ne.

Například: moderátor uvádí dva vědce, kteří mají na kontě úžasný vynález (na tom se předem shodne s publikem, když jsou vědci za dveřmi). Samotní mluvčí vynález ovšem neznají, vědí o něm jen jejich „ruce“, moderátor a publikum. Cílem hry na jevišti je, aby mluvčí představili svůj vynález, odpovídali na otázky moreátora a nakonec uhodli, co to vlastně vynalezli.

Příklady vynálezů: automatický převlékač peřin, plácačka na dálkové ovládání, roentgenové brýle, sušička na mokré králíčky

Výzvy / dovednosti: pozornost a naladění se, komunikace tělo/pohyb–slova

Roztočený brankář

Typ aktivity: cvičení / divadelní formát

Počet hráčů: všichni

Princip: Hráči stojí v kruhu.

Jeden vstoupí dovnitř a pohybem nebo postojem (případně i slově) rozehrává scénu.

Libovolný další hráč může buď

 1. vstoupit do kruhu a scénu doplnit či zapojit se do ní,
 2. nebo tlesknout. Tlesknutím scénu zmrazí. Ve stavu zmražení může dotykem odebrat libovolné hráče ze scény. Když odejdou, rozehrává se scéna jiná.

Scény na sebe navazují tak dlouho, dokud se v nějakém prvku nezopakuje situace z první scény.

Varianty:

 • s mluvením / beze slov
 • v jednom rámci / prostředí – např. v jednom domě

Výzvy/dovednosti: ano a, navazování, odvaha

Kačenka

Typ aktivity: cvičení / hra

Počet hráčů: všichni (optimálně 10 – 20)

Pravidla hry:

Po místnosti je rozmístěno tolik židlí, kolik je hráčů. Jeden hráč je „kačenka“ a stojí na opačné straně místnosti než jedna volná židle. Ostatní hráči sedí.

Hráč-kačenka se pomalu začne kachním krokem pohybovat směrem k volné židli, vydává při tom náležité zvuky (ga, ga, ga). Cílem ostatních hráčů je nedopustit, aby si kačenka sedla na volnou židli. Jediný možný způsob bránění kačence je ten, že si na volnou židli přesedne libovolný jiný hráč (čímž se zase uvolní jeho židle).

Jakmile se někdo ze své židle zvedne (odlepí zadek), nesmí už se na tuto židli vrátit, musí si sednout jinam a židle je volná.

Hra končí ve chvíli, kdy se hráč-kačenka posadí na volnou židli.

Dovednosti / výzvy: soustředění, uvolnění, týmová spolupráce, naladění, rychlost (+ strategie, sebereflexe a týmová reflexe)

Pomalý kruh

Typ aktivity: cvičení

Počet hráčů: libovolný

Princip: Pomalým pohybem dojít ke zklidnění a uvědomění si vlastního tempa i relativity ubíhajícího času.

Postup: Hráči stojí v kruhu. Zadání je jednoduché: snažte se pohybovat tak pomalu, aby nikdo, kdo přijde do místnosti, neviděl váš pohym a měl dojem, že se nehýbete.

1. kolo: Dívejte se nejprve přímo před sebe. Pak otočte hlavu úplně doprava, pak úplně doleva a pak zpět doprostřed.

2. kolo: Přejděte na opačnou stranu kruhu, opět tak, aby nebyl znát váš pohyb.

Dovednosti / výzvy: zklidnění, uvědomění času

Žánrová vyprávěná

Typ aktivity: divadelní formát

Počet hráčů: 5-6

Princip: Společné vyprávění příběhu, ovšem s proměňujícím se žánrem.

Postup: Skupina hráčů stojí na jevišti vedle sebe. Moderátor spolu s publikem vybere každému z nich jeden výrazný literární žánr. Pak publikum nadhodí dvouslovné téma příběhu. Jeden divák v první řadě je požádán, aby ukazováním na jednotlivé hráče přepínal žánry.

Pak hráči vypráví příběh a střídají se na ukázání. Moderátor může po čase pobídnout hráče k hledání „konce“.

Dobře použitelné žánry jsou například:

 • western
 • sci-fi
 • červená knihovna
 • pohádka
 • horor
 • zprávy, reportáž
 • fantasy
 • akční thriller
 • detektivka

a může je doplnit třeba i jeden „statický“

 • dokument
 • muzikál
 • encyklopedie

(nehodí se vizuální a špatně uchopitelné žánry: komix, groteska …).

Dovednosti / výzvy: yes-and, šuplíčkování, rozvíjení příběhu, spolupráce, pohotovost

Příběh po větách

Typ aktivity: cvičení

Počet hráčů: 5-7

Princip: Hráči se postaví do řady a postupně rozvinou a ukončí příběh podle základní osnovy, každý jednou větou. Každý vytvoří jeden článek v řetězu příběhu. Poslední by měl dospět k uspokojivé pointě.

Osnova „Pixar Pitch“

 1. Bylo nebylo (prostředí, hrdinové)
 2. Každý den (rutina)
 3. Až jednoho dne (zvrat, něco jinak)
 4. A proto … (řetěz událostí)
 5. Až nakonec (řešení)
 6. A od té doby (nový status quo)

Osnova klasického dramatu

 1. Expozice – uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění ději)
 2. Kolize – zařazení dramatického prvku (rozpor nebo konflikt), který vyvolává dramatické napětí a potřebu jej vyřešit
 3. Krize – vyvrcholení dramatu
 4. Peripetie – obrat a možnosti řešení
 5. Katastrofa – rozuzlení a očista (katarze)

Dovednosti / výzvy: vyprávění příběhu, spolupráce, nahrávky, stručnost, yes-and

Omdlévání

Typ aktivity: cvičení

Počet hráčů: libovolný větší

Princip: hráči se volně pohybují, zaplňují prostor. Vedoucí vykřikne jméno jednoho z nich; ten okamžitě začne omdlívat. Úkolem ostatních je zachytit ho, než spadne na zem.

Dovednosti / výzvy: pozornost, překonání fyzického ostychu, seznamování

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

Nahoru ↑